Ordenssällskapet Jämtlands Gille

Fredagen den 26:e november 1880 träffades fjorton yngre män hos traktören Per Jonsson för att bilda ett “vänskaps och brödraförbund.” Detta var inledningen till vad som blev Jämtlands Gille. Grundarnas profession varierade från handlare till hantverkare. De var relativt unga herrar (medelåldern var 27 år!) och som redan funnit sin plats i samhället. Som en kuriositet kan man notera att de flesta av herrarna icke var födda i vårt län.

Syftet med ordenssällskapet var att skapa en plattform för gemensam trevnad i vänners lag vid en god måltid samt naturligtvis rituell verksamhet. Det övergripande syftet: att skapa en sparkassa, vilkens användning skulle beslutas vid ordinarie sammanträde. Ett sätt att kunna hjälpa en medlem vid obestånd eller sjukdom.

Vid 1880-talets början var Östersund närmast att betraktas som en by med grusvägar i stället för gator och med en befolkning på cirka 2000 personer. Med tiden kom Östersund att bli en blomstrande stad med stor affärsverksamhet, militära anläggningar och ett rikt kulturliv.

Jämtlands Gille fortsatte att öka sitt medlemsantal och devisen vänskap, broderlighet och hjälpsamhet är fortfarande vår ledstjärna. Vi gläds åt att vi fortfarande efter drygt 140 års verksamhet lockar nya medlemmar, som njuter av våra ordenssammankomster, där tal, sång och musik berikar vår samvaro.