Ordenssällskapet Jämtlands Gille

Jämtlands Gilles Minnesfond

Gillet har en fond för humanitära och kulturella ändamål. Det går utmärkt att använda den vid bland annat begravningar. Gör så här:

  1. Betala in önskad summa till Gillets bankgiro 5314-5009. Skriv att det gäller minnesfonden och glöm INTE avsändare!
  2. Meddela Stormästaren (uppgifter finns nedanför) som ombesörjer att begravningsbyrån får Gillets blankett och information.

Kontaktuppgifter

Jämtlands Gille
Jämtlands Gille, JG
c/o sekr. Thomas Drugg
Samuel Permans gata 22 B
831 40 ÖSTERSUND
Ekonomi
Skattmästare Jonny Jonsson
Återgången 4, 831 61 ÖSTERSUND
Stormästare
Ordförande
Klubbmästare
Ceremonimästare
Webbansvarige
Jämtlands Gilles damklubb
Maj-Len Jonsson