Ordenssällskapet Jämtlands Gille

Jämtlands Gille är ett ordenssällskap med stark lokal anknytning. Under nästan 140 år har vi arbetat för att främja broderlighet, samtidigt som sällskapet utvecklats i takt med att samhället förändrats. Ordens verksamhet går ut på att dana redbara människor och skapa broderskap samt bära vidare den Jämtländska traditionen. Gillets ceremonier är hemliga, men flera arrangemang är offentliga och välkomnar alla intresserade.

För att bli medlem krävs att du är en man som av andra bröder tycks värdig förtroendet som medlemskapet innebär. Bröder som önskar anmäla ny broder i Gillet använder denna blankett som också kan begäras av broder Sekreterare. Ifylld blankett inlämnas eller insändes till broder Sekreterare, vars adress finns tillgänglig under Kontakt.

Marsloge 16:e mars

Årets tredje loge.

  • 14:00 - II. graden
  • 14:45 - I. graden

Vårloge och årsmöte 20:e april

Vårens sista ordinarie loge (tillika Gillets årsmöte)

  • 14:00 - I. graden, årsmöte och val av funktionärer

Pubafton 26:e april

Publik Pubafton i arrangemang av Jämtlands Gilles Damklubb.

  • 18:00 - Puben öppnar