Ordenssällskapet Jämtlands Gille

Jämtlands Gille är ett ordenssällskap med stark lokal anknytning. Under nästan 140 år har vi arbetat för att främja broderlighet, samtidigt som sällskapet utvecklats i takt med att samhället förändrats. Ordens verksamhet går ut på att dana redbara människor och skapa broderskap samt bära vidare den Jämtländska traditionen. Gillets ceremonier är hemliga, men flera arrangemang är offentliga och välkomnar alla intresserade.

För att bli medlem krävs att du är en man som av andra bröder tycks värdig förtroendet som medlemskapet innebär. Bröder som önskar anmäla ny broder i Gillet använder denna blankett som också kan begäras av broder Sekreterare. Ifylld blankett inlämnas eller insändes till broder Sekreterare, vars adress finns tillgänglig under Kontakt.

Jämtlandsafton 4:e oktober

Publik I samarrangemang med Jämtlands Gilles Damklubb anordnas Jämtlandsafton.

Oktoberloge 14:e oktober

När höstmörkret sänker sig och tiderna är oroliga kan bröderna alltid samlas för värme och gemenskap med Jämtlands Gille.

Högtidsloge 18:e november

Deltag i högtidlighållandet av Gillet, dess gärningar och hädangångna bröder. Alla bröder är välkomna att samlas klockan 12 för att ringa i klockan och gemensamt besöka Gillets grav. Högtidsloge.