Ordenssällskapet Jämtlands Gille

Jämtlands Gille äger tillsammans med Östersunds Fabriks- och Hantverksförening fastigheten Bryggaren 8, mera känd som “Temperance”. Fastigheten innefattar utöver restaurang och festlokaler även ett femtontal lägenheter av varierande storlek.

För tillfället drivs inte restaurang Temperance av någon restauratör.

Vid frågor rörande fastighetsförvaltning och lägenheter hänvisas till Fastighetsföreningen Bryggaren 8.

Ordförande
Leif Westergren
070-646 82 64
Vice Ordförande
Patrik Olsson
070-681 45 70
Kassör
Kjell Nilsson
070-368 64 59