VERKSAMHETSPLAN
FÖR JÄMTLANDS GILLE 2019 - 2020


DATUM
VERKSAMHET
AD NOTAM
Söndagen den 9 juni 2019
Sommarutflykten 2019 i arr av JG:s Seniorklubb.
Besök på Nationalmuseum Jamtli kl 11:00.
Föranmälan till Jan-Erik Hellman senast 190527, se bild t.h.
Lördagen den 21 september 2019
V.gr kl.14:00, I.gr kl.14:30
StyrM V/2019 kl.13:00
Onsdagen den 9 oktober 2019
Jämtlandsafton från kl.18:00 i samarrangemang med Damklubben.
Ytterligare information kommer.
Lördagen den 19 oktober 2019
VII.gr kl.14:00, VI.gr kl.14:30, alla kl.15:00.
StyrM VI/2019 kl.13:00
Lördagen den 23 november 2019
Klockringning kl.12:00, VIII.gr kl.14:00, alla kl.15:00. Högtidsloge.
StyrM VII/2019 kl.13:00
Lördagen den 30 november 2019
Adventskaffe å Temperance, kl.13:00 - 15:00.
Stadens övriga ordenssällskap är inbjudna.
Adventskaffet har tidigare anordnats 2015, 2016 och 2018.
Lördagen den 14 december 2019
V.gr kl.14:00, I.gr kl. 14:30.
Lucia och jultallrik.
StyrM VIII/2019 kl.13:00. Verksamhetsåret 2019 avslutas.
Lördagen den 18 januari 2020
IV.gr kl.14:00, III.gr kl.14:30, alla kl.15:00
StyrM I/2020 kl.13:00
Lördagen den 15 februari 2020
II.gr kl.14:00, I.gr kl.14:30
StyrM II/2020 kl.13:00
Lördagen den 14 mars 2020
II.gr kl.14:00, I.gr kl.14:30
StyrM III/2020 kl.13:00
Lördagen den 18 april 2020
I.gr kl.14:00, årsmöte och val av funktionärer (Vhtber år 2019, val år 2020)
StyrM IV/2020 kl.13:00
Fredagen den 24 april 2020
18:00 Pubafton i arr av JG:s Damklubb

Föranmälan till Dagny Andersson eller Karin Durre.

Söndagen den 7 juni 2020
Sommarresan 2020 i arr av JG:s Seniorklubb
Ytterligare information kommer.


Jämtlands Gilles Facebook-grupp


KLÄDSEL
Vid egen reception respektive vid högtidsloge bärs frack, svart väst och vit fluga.
Vid Oscarsbal bäres frack, VIT väst och vit fluga.
I övrigt bäres mörk kostym, vit skjorta, svart slips alternativt Gillesslipsen.

JG:s anmälningsblankett
Broder som önskar anmäla ny broder i Gillet nyttjar anmälningsblanketten, som antingen fås av br Sekreteraren eller skriver ut den från hemsidan. Blanketten inlämnas eller insändes till br Sekr. (Se adress under "Kontakt"). JGanmblankettA42006.pdf

JÄMTLANDS GILLES MINNESFOND
Gillet har en fond för humanitära och kulturella ändamål. Det går utmärkt att använda den vid bl.a. begravningar. Gör så här:

1. Betala in önskad summa till Gillets bankgiro 5314-5009
Skriv att det gäller minnesfonden och glöm INTE avsändare!

2. Meddela Stormästaren (storm@jgz.se), som ombesörjer att begravningsbyrån får Gillets blankett och information.


© Ordenssällskapet Jämtlands Gille, JG. Version 64, 19-04-14 (föreg. 18-09-16)