Fastighetsföreningen
Bryggaren 8Temperance
Foto: JG

Fastighetsföreningen Bryggaren 8

Jämtlands Gille äger tillsammans med Östersunds Fabriks- och Hantverksförening fastigheten Bryggaren 8, mera känd som ”Temperance”.

Fastigheten innefattar utöver restaurang och festlokaler även ett femtontal lägenheter av varierande storlek.
För tillfället drivs inte restaurang Temperance av någon restauratör.

Vid frågor rörande fastighetsförvaltning och lägenheter hänvisas till Fastighetsföreningen Bryggaren 8.

Ordförande Leif Westergren, mobil 070-646 82 64, epost: leif.westergren@bredband.net
V.ordf. Lennart Hestner, mobil 070-2225760, epost: lennart.hestner@gmail.com
Kassör Kjell Nilsson, mobil 070-3686459, epost: kjelln10@gmail.com
 
© Ordenssällskapet Jämtlands Gille, JG och Fastighetsföreningen Bryggaren 8. Version 6 (19-04-12) (Föregående: 2016-10-30)