Fastighetsföreningen
Bryggaren 8Temperance
Foto: JG

Fastighetsföreningen Byggaren 8

Jämtlands Gille äger tillsammans med Östersunds Fabriks- och Hantverksförening fastigheten Bryggaren 8, mera känd som ”Temperance”.

Fastigheten innefattar utöver restaurang och festlokaler även ett femtontal lägenheter av varierande storlek. Restaurangen drivs på entreprenad av Miguel Antolin sedan 1 oktober 2016, och kan beställas för middagar, festmåltider mm. (Temperances facebook-sida) Temperance telefon: 063-701 07 05.
Vid frågor rörande fastighetsförvaltning och lägenheter hänvisas till Fastighetsföreningen Bryggaren 8.

Ordförande Leif Westergren, mobil 070-646 82 64, epost: leif.westergren@bredband.net
V.ordf. Lennart Hestner, mobil 070-2225760, epost: lennart.hestner@gmail.com
Kassör Kjell Nilsson, mobil 070-3686459, epost: kjelln10@gmail.com
Entreprenör Miguel Antolin, mobil 073-0978279
© Ordenssällskapet Jämtlands Gille, JG och Fastighetsföreningen Bryggaren 8. Version 5 (16-10-30) (Föregående: 2014-10-02)